Hoppa till sidans innehåll

RF:s Förtjänsttecken


191 Västgötar har under 1900-talet erhållit Riksidrottsförbundets förtjänsttecken.

Två av dem kommer från Vara Kommun. Nämligen Leif Sahlback (1993) och Bror Jonsson (1995). Under 2000-talet har även Stefan Svensson (2007) tilldelats utmärkelsen.

RF:s Förtjänsttecken

RF:s Förtjänsttecken

 

Bilderna kommer från Västergötlands Idrottsmuseum i Vänersborg där alla västgötar som tilldelats tecknet har varsin skylt.

Varabor som fått DF:s förtjänsttecken i guld

RF:s förtjänsttecken

Förtjänsttecknet kan tilldelas

  • dels den som i egenskap av föreningsledare i styrelse, kommitté, utskott eller sektion utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 30 år.
  • dels den som i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller sektion i DF, SISU-D eller SDF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 25 år.
  • dels den som i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller sektion inom RF, SISU-riks, SOK eller SF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 20 år.
  • dels den som utfört ett framgångsrikt ledarskap i internationell, dock ej nordisk, styrelse.
  • dels den som genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska idrottsrörelsen eller utländsk person som gjort svensk idrott stora tjänster eller samarbetat med Sverige på idrottens område.

Endast personer som fått sitt förbunds (SF:s eller DF:s) högsta utmärkelse kan föreslås erhålla RF:s förtjänsttecken. I sällsynta undantagsfall kan en person som verkat i två eller flera förbund erhålla förtjänsttecknet utan att ha fått sitt förbunds högsta utmärkelse.

Inom idrottsrörelsen anställda personer som därutöver har förtroendeuppdrag i någon av idrottens organisationer kan erhålla RF:s förtjänsttecken. Enbart anställning meriterar inte till erhållande av förtjänsttecknet. Enbart nationellt funktionärs-/domarskap eller uppdrag i valberedning eller som revisor berättigar ej, generellt sett, till utmärkelse. Beredningen av ansökningarna är konfidentiell. Som allmän regel gäller att inte fler än 100 förtjänsttecken utdelas vid Riksidrottsmötet vartannat år, denna gång i Visby 15-17 maj 2009. 
Beslut om mindre avsteg från denna regel kan fattas av Riksidrottsstyrelsen (RS) i samband med respektive utdelning. RS utser förtjänstteckenmottagarna. För utdelande av tecknet krävs enhälligt beslut i RS. Förhandlingarna är förtroliga. Beslut om utdelande skall kungöras i RF:s officiella organ - Svensk Idrott. Förtjänsttecken utdelas normalt vid Riksidrottsmötet. OBS! Rätt att avge förslag om utdelande av tecknet har styrelserna inom specialidrotts-förbunden (SF) och distriktsförbunden (DF) samt ledamot av riksidrottsstyrelsen (RS).

(frånhttps://www.rf.se/templates/Pages/InformationPage____257.aspx )

 

Uppdaterad: 07 JUN 2016 16:05 Skribent: Carl-Owe Johansson


Välkommen till
Vara
Idrottshistoriska Sällskap

och
Kålles Rekord-Magasin

 

 

Besök sedan 180720 

Postadress:
Vara Idrottshistoriska Sällskap
Carl-Owe Johanssonm, Tråvad Kållegården
534 91 Vara

Kontakt:
Tel: +4651214012
E-post: This is a mailto link

Se all info