Hoppa till sidans innehåll

Historien om Vara Idrottshistoriska Sällskap


1994
Torsdagen den 27 oktober 1994 anordnade Kultur och fritid ett informationsmöte för intresset av att bilda ett idrottshistoriskt sällskap i Vara. Till mötet var ordföranden i Westgöta Idrottshistoriska Sällskap, Mats Segerblom, Borås, inbjuden för att informera och propagera för ett dylikt sällskap. Inbjudna var även den gamle mästerlöparen, Arne Andersson från Vänersborg och den ende av de fem gymnasterna från Vara som deltog i massuppvisning vid OS 1936 i Berlin, som fanns i livet, nämligen Nils Ekström.   

En interimstyrelse bildades med Anna-Lisa Karlsson, Vara, Klas Karlsson, Vara, Arne Karlsson, Tråvad, Kjell Allansson, Kvänum och Bror Jonsson, Ryda. Tyvärr hände inget mer. Det rätta intresset verkade saknas. Så det hela rann ut i sanden.

Bror Jonsson gjorde ytterligare ett försök att få igång ett idrottshistoriskt sällskap i Vara. Det misslyckades också kapitalt.

2002
Trots att Vara saknade ett aktivt sällskap, valdes Carl-Owe Johansson, Tråvad, in i styrelsen för Westgöta Idrottshistoriska Sällskap vid årsmötet 2002. Anledningen var förmodligen att han startat ett eget museum, Kålles Rekord-Magasin, med i huvudsak idrottsligt innehåll. På styrelsemötena fick Carl-Owe vissa gliringar om att Vara saknade ett eget sällskap. –”I Vara är det kört”, var det någon som uttryckte sig, medan andra pockade på att det var dags för ett nytt försök.

Efter moget övervägande –  med viss ilska och övertygelsen om att ovan nämnda citat var felaktigt – ringde Carl-Owe till WIS-styrelseledamotkollegan Sven-Åke Mökander, Alingsås, och sa att nu var han beredd. Tid och plats bestämdes för ett nytt möte. Efter c:a 60 telefonsamtal till presumtiva idrottsintresserade runtom på Varaslätten, samlades ett 30-tal personer i Kålles Rekord-Magasin onsdagen den 29 oktober 2002. Från förbundet närvarade nämnde Mökander (och givetvis även arrangören Carl-Owe Johansson) och från SISU representerade Jan Hermansson, Södra Lundby. En interimstyrelse valdes: Lars Larsson, Södra Lundby, Inge Knutsson, Sparlösa, Sven-Olof Johansson, Fyrunga (trots att han befann sig i Italien och firade 60-årsdagen), Bruno Arvidsson, Emtunga, Jan Hermansson, Södra Lundby, Carl-Owe och Jacob Johansson, Tråvad.

2003
Torsdagen den 16 januari 2003 samlades ett 30-tal personer i Vara SK:s klubblokal och nybildade Vara Idrottshistoriska Sällskap, med syfte ”att anordna sammankomster med idrottshistorisk anknytning och i samverkan med Kålles Rekord-Magasin insamla och dokumentera idrottshistoria”. Som berättare var Varas kanske största idrottsprofil genom tiderna, Allan Eriksson, tillfrågad. Allans idrottsminnen var oändliga och han framförde dem med mycket stor portion humor. Till styrelse utsågs: Carl-Owe Johansson (ordförande), Tråvad, Folke Svensson, Vara, Sten-Yngve Wernebratt, Vara, Jacob Johansson, Tråvad, Sven-Olof Johansson, Fyrunga, Bruno Arvidsson, Emtunga. Suppleanter: Jan Hermansson, Södra Lundby och Bror Jonsson, Ryda.

Så var alltså Vara Idrottshistoriska Sällskap, efter åtta år i ”malpåse”, återbildat. Tämligen omgående drabbades vi av en jobspost när utsedde kassören, den legendariske fotbollsspelaren i IFK Emtunga, Folke ”Back” Svensson, hastigt avled. Folke ingick även i arbetsgruppen, som svarade för utställningen ”Mossbrott – ljuset på slätten”. Utställningen visades lördagen den 12 april 2003 i Kålles Rekord-Magasin, som hade öppet hus den dagen med anledning av RF:s 100-årsjubileum. Utställningen var ett samarbete mellan Önums Hembygdsförening och Kålles Rekord-Magasin.

Fyra dagar tidigare, den 8 april, anordnades det första mötet för Vara IHS. Platsen var den nybyggda Vedumhallen i Vedum, som förevisades av Lars Larsson. Vidare berättade Jan Hermansson om SISU:s verksamhet. Man beslöt att i första hand ha träffar med folk från gamla nedlagda föreningar.

Med anledning av RF:s 100-årsjubileum, inbjöds medlemmar i de olika idrottshistoriska sällskapen till en fotbollsdag i Borås den 15 september. Ett flertal medlemmar från Vara IHS närvarade.

Under hösten hade Vara IHS en lyckad träff på vägkrogen Prästkragen med forna medlemmar i Naums SK. Träffen utmynnade i sex nya medlemmar och att en grupp startade en studiecirkel för att dokumentera Naums SK:s historia.

2004
Den 28 mars 2004 höll Vara IHS sitt första årsmöte. Det skedde i Vara SK:s klubblokal på Torsvallen. Gäst var f.d. landslagsmannen i handboll, Curt Magnusson, Alingsås, som berättade festligt om sin långa idrottskarriär. Han är f.ö. den som debuterat i landslaget från lägst division (div. III).

Den 15 maj hade vi en träff med Håkantorps IS, vars representanter berättade sin HIS-toria, bl.a. om att fyra förbundskaptener i fotboll gästat föreningen på sina julfester, nämligen Orvar Bergmark, Georg ”Åby” Ericson, Hans Karlsson och Monica Domanski-Lyfors – de båda sistnämnda för damlandslaget. Landslagslirarna Lennart Samuelsson, Bengt ”Julle” Gustavsson, Gunnar Nordahl, Sven-Gunnar Larsson och Anette Börjesson har liksom cykelbröderna Gösta Pettersson och Erik Fåglum också varit hedersgäster vid olika HIS-evenemang.

Årets utflyktsmål för Vara IHS var Vårgårda och dess cykelmuseum. Där guidades vi av Gösta ”Fåglum” Pettersson himself – en fascinerande personlighet, ett dito museum och en mycket trevlig kväll. Gösta hade f.ö. tidigare under sommaren besökt vårt museum, Kålles Rekord-Magasin.

Som avslutning på året firade vi ett dubbeljubileum. Dels en träff med 70-åriga Skogslunds IF och på samma möte en genomgång av Varaslättens 40-åriga tillvaro. Alliansen bildades enbart för att samla in pengar till en fond för spelarskador. Under åren har en halv miljon kronor delats ut. Till Alliansens 40-åriga ära ordnades även en utställning i Vara bibliotek, som pågick hela december. I januari 2005 flyttades utställningen till Nossebro bibliotek. Alliansen består av 16 föreningar i Vara-Essunga kommuner samt IK Gauthiod. Utställningen var ett samarrangemang mellan Vara-Alliansen, Vara IHS, Essunga IHS, Kålles Rekord-Magasin och SISU.

2005
Den 20 mars höll vi vårt årsmöte i Sparbankens hörsal under gemytliga former. Till detta bidrog inte minst f.d. fotbollsdomarna Klas Karlsson, Bertil Svanebring och Roland Strandberg, som berättade festliga episoder från sina domarkarriärer.

Vara IHS hade under året två välbesökta träffar med nedlagda föreningar: Bitterna IF och Längjums IS. Båda klubbarna hade f.ö. blågula dräkter, även om båda avslutade sina år med svarta byxor. Övriga idrottsföreningar inom respektive socknar belystes också.

Vi besökte även två idrottsmuseer. För att börja på hemmaplan, så medverkade Vara IHS vid Kålles Rekord-Magasins invigning av utställningen ”Svenska Dagbladets bragdmedaljörer under 80 år”. Varje medaljör fanns utsågad i trä i profil och sedan målad. Utställningen invigdes av WIS-ordföranden Tommy Wahlsten, som fick hoppa in som reserv för Svenska Dagbladets f.d. sportchef, legendariske Sune Sylvén, som lovat att komma men som i sista stund lämnade återbud på grund av magbesvär. Tre bragdmedaljörer fanns på plats: cyklisten Erik Fåglum, bordtennisspelaren Kjell Johansson och löparen Dan Waern.

Under hösten besöktes Tidaholms mycket imponerande idrottsmuseum, där vi bl.a. besåg den stora tavla som vår ordförande, Carl-Owe Johansson, målat. Tavlan består av 26 olika motiv, representerande samtliga idrotter som förekommit i Tidaholm. Mest imponerande vad dock den stora ”Tidaholmsmodellen”, där vartenda hus finns utplacerat som staden såg ut 1945.

Under 2005 debuterade Vara IHS i tidningen ”Westgötarnas idrottshistoria” med artiklarna ”Varatraktens fotbollsallians” (den allians som fanns 1941-1953), översikten ”Vara eller inte vara” (skall det vara ”Vara” eller ”vara” på slutet?), ”Kålles Rekord-Magasin” och ”Idrottshistoria i Vara”. Den sistnämnda artikeln skriven av Klas Karlsson, medan Carl-Owe Johansson svarade för övriga.

2006
Året började med en minnesträff för bortgångne medlemmen Allan Eriksson den 16 januari på årsdagen av sällskapets nybildande. Tre år tidigare hade nämligen Allan Eriksson berättat om sitt idrottsliv vid vår tillblivelse.

Den 7 maj hölls årsmöte i Nordeabankens lokaler i Vara. Gästberättare var Göran Hermansson, Skövde. Hermansson är bördig från Edsvära och har dokumenterat Edsvära IK:s historia i inte mindre än tre böcker. Vid årsmötet berättade han på ett underhållande sätt om arbetet med dokumenteringen.

Den 8 juni var det dags för träff med representanter för den sedan länge nedlagda föreningen Fyrunga IF. Fem gamla spelare blev intervjuade om dess idrottsliga bedrifter på 40-talet och även något år in på 50-talet.

Artiklar i ”Westgötarnas idrottshistoria” har under året varit införda om Allan Eriksson, gamla Varabor, IFK Emtunga och Fyrunga IF. Dessutom en ”på köpet” om brottaren Rudolf Svensson, som vi räknar som ”vår” idrottsman, då han växte upp i Slädene, Vara kommun. Artiklarna vara signerade av Bruno Arvidsson, Klas Karlsson, Lars Johansson och Carl-Owe Johansson.

2007
Första samlingen 2007 var årsmötet den 8 mars i Vara Sparbankens hörsal. Där förkunnade lagvise juristen Rolf Eriksson, Brämhult, lagråd. För oss på Varaslätten är Rolf mest känd som en briljant, elegant och emellanåt nonchalant försvarsspelare i Tråvads IF och det var mest från sin aktiva idrottskarriär Rolf Eriksson berättade minnen. Det idrottsliga fick ge vika för en civil karriär som jurist, men kombinationen fotboll-juridik kom bra till pass i Borås, där Rolf varit delaktig i IF Elfsborgs framgångsrika satsning på senare år – inte minst som konsult.

Den 18 juni hölls bokafton på innerplan i Kålles Rekord-Magasin. Föremålet för träffen var boken om Västgötalagen, d.v.s. den moderna varianten: ”Västgötafotbollens 1900-talshistoria”. Vid träffen beslöts att närmare beskåda ett av lagen, nämligen IF Elfsborg. Återigen kontaktades juristen Rolf Eriksson, som ordnade med biljetter och guidad visning på Borås Arena inför matchen mellan IF Elfsborg och Helsingborgs IF den 25 augusti.

Den 12 december var ett ”träningsläger” förlagt till anrika Mossbrotts idrottsplats. Träningen gällde kommande 100-årsjubileum och temat under kvällen var därför ”Sport på slätta under 100 år”. Ciceron i minnenas galleri var nyblivne 80-åringen Karl-Erik Öman, som i högsta grad varit delaktig i uppbyggnaden av såväl Mossbrott som IFK Emtunga i flera avseenden. Karl-Erik var med och spelade i inte mindre än sju divisioner, med snudd på en åttonde. Dessutom deltog Karl-Erik aktivt såväl med installationen av elljus på Mossbrott som aktiv på planen vid elljuspremiären hösten 1953. Det idrottshistoriska sällskapet hann bara med första halvlek av de 100 åren på Mossbrott, men den träningen räckte långt!

I tidningen ”Westgötarnas idrottshistoria” har två artiklar handlat om Erik Karlsson, dubbel världsmästare i veteranorientering. Erik beskrev själv senaste gången, medan Klas Karlsson stod för den andra artikeln. Bengt Andersson berättade om tillkomsten av ungdomsföreningen Piratens IF i Vara i början av 60-talet.

2008
Den 19 januari 2008 blåste f.d. fotbollsdomaren Bertil Svanebring igång den gigantiska utställningen ”Sport på slätta under 100 år”, vilken var Varas variant för att uppmärksamma Västergötlands Idrottsförbunds sekelfirande samma dag. Svanebring skötte invigningen tillsammans med Börje Brelid. Utställningen var placerad i Vara biblioteks rymliga utställningshall. Målsättningen var att göra en breddutställning, där så många som möjligt av kommunens idrottsföreningar fanns representerade sockenvis. Vara kommun består av 24 socknar med c:a 150 kända idrottsföreningar genom åren. Varje socken fick genomsnittligt en yta av en kvadratmeter, plus ytterligare 15 meters ”blädderverk”, där allt som hette något på Vara ingick. Därtill fanns 70-talet tröjor upphängda och två glasmontrar med diverse material. Vara Motorklubb och Varaslättens buggare medverkade med egna skärmutställningar, samt barn från Önums friskola som producerat diverse konstverk föreställande de idrotter som förekommit i kommunen. Resultatet blev en enorm succé!

Den 13 mars höll Vara IHS sitt årsmöte i Sparbankens hörsal. Som kåsör hade Bengt Andersson, Skara, anlitats. Bengt har sina rötter i Vara och är medlem i Vara IHS. Av naturliga skäl uppehöll han sig mest kring uppväxtåren i Vara, där han på ett oerhört initiativrikt sätt avsatt spår i den lokala idrottshistorien. Som 14-åring bidrog han till bildandet av ungdomsföreningen Piratens IF, vid 17 års ålder tog Bengt initiativet till att Varaslättens Fotbollsallians bildades för att samla in pengar till skadade spelare och året senare tillkom Vara-korpen – även det på initiativ av Bengt Andersson. Mest stolt sade sig Bengt dock vara över Vara-alliansens födelse, som fortfarande består och har genom åren samlat in oerhörda summor till en skadefond. I en kasse hade Bengt med sig sin samling av c:a 1.000 autografer, samlade direkt av idrotts- eller nöjesfolk i ungdomen. Autografsamlingen förevisades och förstärkte ytterligare hans imponerande insats och trevliga framträdande.

Vara IHS hade ytterligare två träffar under året. Den 21 maj besökte vi Södra Lundby bygdegård, där trion Sven-Åke Ekblom, Lars Larsson och Jan Hermansson guidade i S. Lundbys idrottshistoria – inte minst genom en skärmutställning. På 30-talet fanns S. Lundby AIF som fotbollslag. När föreningen avsomnade 1938 – och fotbollsplanen blev upplöjd – kom ej någon ytterligare idrottsplats till stånd. Därför utgjorde JUF och Vara-korpen de idrottsmöjligheter som S. Lundbypojkarna, LULU, deltog i förutom bordtennisklubben. En storstjärna har dock fostrats i Lundbyandan: löparen Sven Lundgren, som blev svensk mästare på 5.000 meter 1958 (tävlande för Örgryte IS) och även deltog i EM i Stockholm samma år.

Den 18 november hade Vara IHS förlagt sitt ”höstläger” till Almesåsen i Ryda. I bygdegårdens källarlokal, som disponeras av Ryda Skidklubb, fanns en imponerande utställning av skidutrustning från dåtid till nutid. Bror Jonsson gjorde en ordentlig titt i backspegeln beträffande skidklubben, där även orientering och friidrott varit tunga idrotter – ja, t.o.m. producerat två världsmästare: Erik Karlsson, dubbel veteranvärldsmästare i orientering och Einar Nordin trippelvärldsmästare vid veteran-VM i löpning. Hans Kälström svarade för återblickarna i den nyligen 75-årsjubilerande föreningen Helås IF, som bildades efter en sammankomst vid ”Albins mjölkbord” 1933. Tidigare fanns Ryda IK, som bildades redan 1921.  

Följande artiklar från Vara IHS var under 2008 införda i ”Westgötarnas idrottshistoria”: ”Sport på slätta under 100 år”, ”100 idrottsprofiler från Västergötland under 100 år” (det gällde 100 i trä utsågade idrottsprofiler från Västergötland, som förevisades i Kålles Rekord-Magasin. Den utställningen var framtagen för att ytterligare förstärka de 100 idrottsliga åren i landskapet), ”Derby på Varaslätten”, ”Målkavalkad” och ”Idrottslig lust och kval”. Samtliga artiklar var skrivna av Carl-Owe Johansson

2009
I skrivande stund har årsmötet för 2009 genomförts i Sparbankens hörsal. Ordföranden i Westgöta Idrottshistoriska Sällskap, Tommy Wahlsten från Skövde, visade en film om 14 svenska fotbollsproffs i Italien från hösten 1950, som avslutades magnifikt med ett Milanoderby, där Gre-No-Li i Milan mötte färska proffset ”Nacka” Skoglund i Inter. Efter filmen visade Tommy Wahlsten prov på att idrottsstatistik kan vara ganska underhållande.

Under våren startade arbetet med hemsidan.

Uppdaterad: 28 AUG 2018 17:31 Skribent: Carl-Owe Johansson


Välkommen till
Vara
Idrottshistoriska Sällskap

och
Kålles Rekord-Magasin

 

 

Besök sedan 180720 

Postadress:
Vara Idrottshistoriska Sällskap
Carl-Owe Johanssonm, Tråvad Kållegården
534 91 Vara

Kontakt:
Tel: +4651214012
E-post: This is a mailto link

Se all info